Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wie heeft er deze week met de muziekkist gespeeld?

Bjorn en Sharon hebben gespeeld en ook een opname gemaakt. Ze weten nog precies hoe dat ging en gaan voor ons optreden!

Observatie

De kinderen kijken heel goed naar elkaar. Ze wisselen af in tempo en dynamiek.
Op een gegeven moment kunnen de andere kinderen niet meer stilzitten: ze trommelen mee op hun benen.

Reflectie

De muziekkist is populair en we blijven deze aanbieden. In combinatie met de viool kunnen we eindeloos nieuwe stukken blijven maken en zal er elke week ruimte zijn voor een optreden dat in de week voorafgaand aan de sessie is ontstaan.
Juf Iet kan mooi vergelijken hoe het stuk zich heeft ontwikkeld tussen het ontstaan en de muziekles.

06

Bjorn en Sharon en de muziekkist

dag 03
1 februari 2013
Sharon en Bjorn weten nog precies welke instrumenten ze gebruikten
Samen spelen
Video (59 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.