Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Na een gesprek over muziek mag iedereen een instrument uitzoeken.

In een ronde door de kring heen luisteren we heel goed wat iedereen heeft gekozen en hoe dat klinkt!

Daarna spelen de kinderen in drie groepen samen.

Observatie

Een aantal kinderen luistert heel aandachtig naar de regen uit de buis van Sahel.

Macy vindt dat het raspende geluid van het instrument van Jalila klinkt alsof je op het ijs staat en het kraakt!

Valentijn heeft meteen de bak met eitjes en de buis te pakken, waar hij vorig jaar ook vaak mee speelde. Hij laat horen hoe het klinkt als een eitje door de buis rolt en in de bak valt.
Ook in het samenspelen wil hij dat geluid toevoegen aan de groep!

Reflectie

We hadden niet echt tijd om te oefenen met vrij spel/samenspelen maar de dynamiek in de groepjes was heel mooi.

Doordat er geen afspraken waren gemaakt, kreeg de muziek echt de kans om te 'ontstaan' en dat zorgde voor drie heel verschillende klankspectra!

De video laat dat duidelijk zien.

05

Samen spelen met instrumenten!

dag 02
24 januari 2013
Instrumenten kiezen
Aan elkaar laten horen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.