Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Diet van Amsterdam Sinfonietta is op bezoek. Zij speelt viool. De kinderen luisteren naar haar concert en gaan op de muziek dansen!
Daarna krijgt de klas hun eigen viool: een 1/8e viool. Die is perfect van grootte voor de kinderen.

Observatie

De kinderen luisteren aandachtig naar de instructies van de viool.

We spreken af:

- je speelt altijd alleen op een viool, niet samen.
- je houdt hem het beste vast bij de hals
- als je hem aan iemand anders geeft, zorg je dat je hem pas loslaat, als de ander hem vast heeft
- de strijkstok draaien we strakker als we gaan spelen en losser als de viool in de koffer gaat
- we zijn er voorzichtig mee

De kinderen gaan akkoord met deze regels en mogen allemaal spelen. Sommigen heel voorzichtig, anderen vol vertrouwen. Dan mag Liv nog samenspelen met Diet (met de strijkstok)

Reflectie

De viool is een bijzonder instrument en alle kinderen voelen dat. Het is speciaal om een eigen viool in de klas te hebben!

De kinderen mogen er op spelen, wanneer daar ruimte voor is en juf Iet zorgt ervoor dat iedereen aan de beurt komt.

07

Wij krijgen een viool

dag 03
1 februari 2013
Diet speelt voor de klas
Dansen
Zoe probeert te tokkelen
Allemaal proberen
Filmpje over de viool (1:40min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.