Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Jalila, Zoe en Noa hebben al met de muziek-kist gespeeld gisteren. Ze hebben ook een optreden in de klas gehad!

Iris wil graag horen hoe dat ging.

Observatie

Alle kinderen willen meebewegen, dat is leuk!
Jalila heeft de leiding met haar trommel, zij maakt dynamische verschillen die de rest opvolgt.

Reflectie

De kist zal een vaste plek krijgen op de gang en als je kiest voor 'muziek', dan mag je met maximaal 3 kinderen tegelijk muziek maken.
Juf Iet heeft een opname-apparaatje waarmee de kinderen stukken kunnen opnemen!

04

De Muziek-kist

dag 02
24 januari 2013
Jalila, Zoe en Noa treden op met instrumenten uit de kist. 2:15 min
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.