Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Ons eigen ritueel: we beginnen de les (na een korte warming-up) met voor elkaar te zingen.

Observatie

Wat een plezier en (bijna) iedereen doet mee. De klas had dit ook geoefend deze week en dat was te merken!
De kinderen vinden het heel fijn om voor elkaar te zingen en genieten.

Reflectie

Dit blijven we doen aan het begin van onze lessen om met elkaar te starten. Voor elkaar muziek maken is het leukste wat er is!

03

Ik zing vandaag voor jou

dag 02
24 januari 2013
Filmpje (37 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.