Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Aan het begin van de les worden de kinderen muzikaal begroet door Nicoline van Santen van Amsterdam Sinfonietta. Dan zingen we het 'Goede dag' lied. In het muziekatelier hebben we de tekeningen opgehangen die de kinderen de vorige week gemaakt hebben. Ook staat er van alles op de geluidentafel.
We halen 'het project' in gedachten terug. Wat hebben we vorige keer gedaan? We zijn benieuwd naar wat bij de kinderen is blijven hangen en waar ze over hebben nagedacht. We praten over een aantal van de tekeningen aan de muur.

In gedachten gaan we nog even terug naar huis. Hoe klinkt het daar?
Dan praten we over Flip de beer, de logeerbeer van de klas. Die is namelijk het afgelopen weekend met een kind mee geweest, met een memorecorder in de tas.

Daarna gaan we aan de slag: de helft van de klas mag beginnen met tekenen, de andere helft mag beginnen met muziekmaken. Na een tijdje wordt er gewisseld.

Observatie

Zoals altijd vinden te kinderen het fijn om muzikaal begroet te worden, al helemaal met vioolmuziek! Naast Nicoline is er vandaag nog iemand aanwezig: Christine Deussen-McCall, de moeder van Emily en Leon uit groep 4 en 7, zal vanaf nu het muziekteam versterken.

We praten over vorige keer:
Debby: “We zijn vorige week met ons nieuwe avontuur begonnen. Wie weet dat nog?”
Senna: “We gingen een tekening maken over de geluiden in je huis.”
Dexter: “Met potloden. Inkleuren.”
Jose: “Waar ging dat ook alweer over?”
Kind: “Muziek.”
Rens: “Geluiden in je huis.”
Sam: “Geluidenmassage.”

Debby leest een aantal uitspraken voor die vorige week door de kinderen zijn gedaan. De kinderen bevestigen vaak hun eigen uitspraken.

We gaan samen kijken naar een paar tekeningen die aan de muur hangen.

Luca (over zijn tekening): “Ik was buiten eigenlijk, vlakbij mijn huis. In de tuin.”
Debby: “Wat voor geluiden hoorde je dan?”
Luca: “Heel veel wind...hoeoeoeoe (maakt het geluid na).” De hele klas gaat meedoen.

Damien vertelt over zijn tekening: “De wind waait en je hoort de spetters van het dak. En het raam dat een beetje krakt. En de televisie en de bank waar je heel hard op springt. En de deurbel.”
Damien doet het geluid van het gespetter op het dak na.

Nicoline probeert de geluiden na te maken. Volgens Damien klopt het wel.

Rens: “Ik heb mijn huis getekend en ik hoorde de deurbel en het gesis dat mama aan het koken was. Het koken klinkt zo (doet het na) en de deurbel klinkt zo: 'ding dong'.”

Biel: “Zwarte piet die van het dak afglijdt. Dat klinkt zo (ssssssss).”
De streepjes op Biel's tekening zijn “de auto's die langs het huis rijden”.
Ook deze geluiden kan Nicoline heel mooi naspelen.

We informeren even hoe het Flip de Beer is vergaan. Hij was met Rens meegegaan in het weekend, maar helaas is het niet gelukt om iets op te nemen.

Bij het muziekmaken en tekenen gaan de kinderen lekker aan de slag. De geluidentafel wordt grondig onderzocht door de eerste groep kinderen. Op de geluidentafel ligt van alles maar geen echte instrumenten: klankmateriaal zoals bonen, kopjes, schaaltjes, steentjes, stokken, verschillende soorten papier, enz.
Er heerst een echte werksfeer. Een paar kinderen laten voordat we wisselen wat horen. Omdat er geen tijd is om op te ruimen laten de musiceren de kinderen alles op de matten liggen. De tweede groep 'muzikanten' nemen het instrumentarium over.
Voordat er wordt gewisseld en aan het einde spelen de kinderen voor elkaar. Er is veel aandacht voor elkaars muziek.

Aan het einde speelt Nicoline nog een keer terwijl de kinderen op de grond liggen te luisteren.

Reflectie

Het is heel interessant om te horen wat er bij de kinderen is blijven hangen over vorige week en om er een beetje achter te komen, hoe zij denken over het thema en waar zij dan aan denken.

Het “in gedachten” naar huis gaan gaat heel goed, je merkt dat dit iets is wat de juf ook af en toe met de kinderen doen. Ze geven zich makkelijk over. Nieuwe (en dus hele jonge) kinderen vinden het soms te spannend om hun ogen dicht te doen en kijken een beetje voor zich uit.

Bij het muziekmaken wordt de geluidentafel met hartelust onderzocht. Het materiaal wordt meegenomen naar matjes die op de grond liggen.
Als er wordt gewisseld laten de musicerende kinderen alles liggen (dit omdat wij dat specifiek vragen; er is geen tijd om op te ruimen). Hierdoor neemt de tweede groep kinderen het instrumentarium van de eerste groep over, wat een beetje jammer is. Ze gaan zelf ook lekker aan de slag, maar toch hebben ze de geluiden veel minder zelf uitgekozen dan de eerste groep. We gaan volgende week experimenteren met tussentijds opruimen, om alle kinderen eenzelfde soort uitgangspositie te geven.

14

Hoe klinkt thuis op school?

dag 08
18 maart 2013
Samen het goede dag lied zingen
"In je hoofd" naar huis gaan
Tekeningen over thuis
Nicoline verklankt een paar tekeningen
Muziekmaken over de geluiden van thuis
Luce en Luca hebben hele mooie geluidjes
De geluiden thuis tekenen
Morris tekent zijn huis
De geluiden bij Sam thuis
Met gesloten ogen nog even genieten van mooie vioolmuziek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.