Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We praten over vorig jaar. De kinderen vertellen over de muzieklessen, over de bezoeken van Amsterdam Sinfonietta en het optreden.

Observatie

De kinderen zingen "Donghi Mombe Mbudzi" mee.

Debby (in gesprek met Rens): "Hoe komt het, dat jij wist welk liedje dat was?"

R: "Van vorig jaar."
D: "Wat hebben we vorig jaar gedaan dan? Wil je daar iets over vertellen."
R: "Muziek gemaakt."
D: "Hoe deden we dat?"
R: "Met instrumenten pakken en sommige gingen spelen en sommige gingen tekenen."
D: "Wat gingen die dan tekenen?"
R: "Iets over het Luisterpark."
D: "Oh het Luisterpark! Wat is dat?"
R: "Weet je vroeger had ik daar altijd, toen het mooi weer was, met mijn vader gepicknickt."

Jose: "Wie weet nog waar het Luisterpark is? En Morris, wat deden we daar nou allemaal?"
Morris: "Dieren zoeken, een egel."
Jose: "Wat deden we dan daar nog meer?"
Kind: "Goed luisteren."
Jose: "Wat hoorden we dan?"
Anouk: "We gingen ook zelf geluid maken, op de glijbaan slaan."
Daliya: "We gingen naar dieren luisteren, de kippen."
Senna: "Er was ook nog een dood egeltje."
Sam: "Vogels."
Jose: "Hoe kon je die horen?"
Sam: "Omdat ze zo hard piepten."

Debby: "Gingen wij alleen in het Luisterpark muziek maken of ook ergens anders?
Sam: "In de gymzaal."
Debby: "Gingen we daar ook gymmen? Heette dat de gymzaal of iets anders?"
Rens: "De muziekzaal."
Jose herinnert de kinderen aan het woord 'muziekatelier'.

Kind: “...waar de mama's gingen kijken.”

Debby: "Toen gingen we met z'n allen ook nog optreden."

Jose: "We gingen op een toneel met z'n allen. Weten jullie waar dat toneel was? Hoe heet het daar?"
Kind: "Het dorpshuis."
Rens: "Daar waar Sinterklaas ook komt."

02

Het Luisterpark - een terugblik

dag 01
24 januari 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.