Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is het eindelijk zover, de muzieklessen van TOEVAL GEZOCHT beginnen weer! De kinderen zitten al in de kring en hebben er zin in!

Debby wil heel graag te weten komen hoe de klas klinkt! Ze stelt zichzelf muzikaal - al spelend en zingend - voor.

Dan mogen de kinderen zich muzikaal voorstellen door hun naam te zingen. De hele klas doet het na.

We praten we over vorig jaar: Wat gebeurde er toen allemaal in de muzieklessen? Wat hebben we samen beleefd, wat voor muziek hebben we gemaakt, wie kwamen er op bezoek en wat weten ze nog over het optreden?

Dan nemen we een kijkje in de nieuwe muziekhoek die juf Debby op de gang heeft ingericht. En er is ook een muziektas waar, naast instrumenten, een opname apparaatje in zit, waarmee de kinderen zichzelf op kunnen nemen. Dat gaan we natuurlijk meteen uitproberen.

Observatie

Wanneer Debby al spelend binnenkomt zitten de kinderen aandachtig en opgewonden te luisteren. Na een onbekend liedje volgt Donghi Mombe Mbudzi, wat de kinderen van vorig jaar kennen. Ze zingen meteen mee. Ook de nieuwe kinderen zingen al snel mee.

Bij het muzikale naamspelletje zijn sommige (jonge) kinderen nog erg verlegen. Andere kinderen zingen meteen uit volle borst en maken er expressieve bewegingen bij.

De kinderen hebben veel te vertellen over vorig jaar. Over het Luisterpark en wat ze allemaal hebben meegemaakt.

Als Debby vertelt dat er nu een muziekhoek is en voorstelt dat we even gaan kijken, stormen de kinderen er enthousiast op af.

Reflectie

Het is heel erg leuk om 'terug' te zijn! De ontvangst was dan ook heel hartelijk!

Bij het muzikale naamspelletje is duidelijk te zien, dat een aantal kinderen juf Debby al kennen en vorig jaar al muziekles hebben gehad. Zij doen meteen mee, zelfverzekerd en expressief. Terwijl het voor een paar nieuwe (jongere) kinderen nog even heel spannend is.

Het is heel mooi om te horen wat er allemaal is blijven hangen van vorig jaar. Dat is een soort bevestiging dat het project een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de kinderen.

De muziekhoek en de muziekkoffer werden enthousiast ontvangen. Wij zijn dan ook heel benieuwd wat de kinderen er door de week mee doen.

01

De muzieklessen beginnen weer!

dag 01
24 januari 2013
Debby komt al spelend binnen
Donghi mombe mbudzi!
De kinderen gaan heen en weer op de muziek
Een naamspelletje in de kring
Rens is jarig en mag kijken wat er in de muziektas zit
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.