Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De twee uitvoeringen komen dichterbij. Eerst hebben we over twee weken een openbare les voor alle ouders. Daarna treden de kinderen op tijdens de Klankenparade in Landsmeer. Er moet een hoop geoefend worden!

Observatie

Cees is jarig, dus we beginnen na de warming-up met verjaardagsliedjes.

Dan oefenen we de Ierse Jig. De kinderen spelen viool (de rest speelt lucht-viool) en iedereen zingt mee. Iris speelt het liedje op hoorn, dat klinkt heel anders dan wanneer Sinfonietta er is, maar om te oefenen werkt het wel.

De kinderen zijn nog steeds heel enthousiast over het vioolspelen en willen het liefst allemaal. Daar hebben we helaas geen tijd voor.....

We oefenen ook het lied 'Iedereen die trommelt is een muzikant', waarbij de kinderen de verschillende geluiden van bodypercussie ontdekken: trommelen op je knie, je schoen, je been, je hand, je arm, etc etc.

Dan is het tijd om ons grote dirigeerstuk te oefenen. De klas verandert in een orkest en enkele dirigenten mogen het proberen. We proberen wat dirigeer-gebaren, die in de klas zijn ontstaan, te structureren. Zo snapt iedereen wat de bedoeling is en hoeft niet iedere dirigent opnieuw uit te leggen wat hij of zij bedoelt met een gebaar.

Reflectie

De kinderen zijn geconcentreerd en hebben zin om muziek te maken: ze zingen uit volle borst mee, ook al is het vinden van de toon van een lied voor sommigen nog moeilijk.

We zijn inmiddels goed voorbereid op de uitvoeringen en de kinderen zijn comfortabel tijdens het optreden voor elkaar. We zijn benieuwd of dat met 'echt' publiek ook zo is!

Het einde van de les, ogen dicht en naar de ruisplaat luisteren, is heerlijk voor de kinderen.

46

Op naar de uitvoeringen

dag 16
30 mei 2013
Cees speelt viool op haar verjaardag
Luisteren naar de hoorn
Oefenen Ierse Jig
Improvisatie-gesprek tussen Theun en juf Iris
Het grote klas-orkest
Allemaal goed opletten
Evita dirigeert
Video (4:29min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.