Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het einde van ons project komt dichterbij. We repeteren aan het lied 'Iedereen die trommelt is een muzikant' en aan ons vioolstuk. Verder beginnen we de les uiteraard met ons ritueel 'Ik zing vandaag voor jou'.

Observatie

De kinderen hebben enorm veel plezier met het lied 'Iedereen die trommelt is een muzikant'. We gaan dit ook zeker nog uitbreiden met een paar echte trommelaars!

Verder wordt er hard gewerkt aan de 'Ierse Jig' voor violen. Vorige week hebben we dit stuk geleerd van de musici van Sinfonietta, en vanochtend nog hebben alle kinderen viool gespeeld met de violisten van Sinfonietta.
Iedereen mag 'luchtviool' meespelen tijdens het stuk en een aantal kinderen mogen echt spelen.
We hebben veel plezier met elkaar en er wordt druk meegestampt, gezongen en gestreken.

Reflectie

De kinderen voelen dat het einde van het muziekproject dichterbij komt en hebben veel motivatie om te repeteren, oefenen en dingen te polijsten.

Volgende week gaan we verder met het stuk voor orkest dat we aan het maken zijn en zoeken we uit wie dat het beste kan gaan leiden op de uitvoeringen.

45

Repeteren, repeteren

dag 15
23 mei 2013
Victoria zingt voor....
Zingen met elkaar
Evita zingt
Allemaal samen
Iedereen die trommelt.....
Vioolspelen
Oefenen!
Video (2:51 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.