Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is onze generale repetitie; we oefenen nog een laatste keer voordat morgen de ouders naar school komen voor onze openbare muziekles.

Observatie

We spelen vandaag in de klas; op kussentjes om te oefenen.
We oefenen alle liedjes die we met Sinfonietta gaan doen, en ons eigen klasse-orkest waarbij we een aantal dirigenten laten optreden.

Reflectie

Het gaat hele goed en iedereen heeft zin in morgen!

47

Generale repetitie!

dag 17
13 juni 2013
Kussentjes in de klas
Namenronde
Ierse Jig
Orkest
Dirigent Owen
Dirigent Dani
Dirigent Dani
Dirigent Dani
Dirigent Jamie
Video (1:29)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.