Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Petra en Diet van Amsterdam Sinfonietta hebben een Ierse Jig geschreven, een stuk waarbij de hele klas kan meestampen en een aantal kinderen viool kan meespelen.

Eerst spelen ze allemaal samen, dan komt er een refreintje:

Stok in de lucht, zo hoog als je kan
Zet je voeten stevig neer!
Stok aan de snaar vast klaar en dan
gebeurt er nog veel meer!

Dan is er ruimte voor korte improvisaties van de kinderen, uitgelokt door Petra.

Observatie

Jesse wil het als eerste proberen: hij heeft sinds kort een eigen viool en gaat tussen de violistes in staan. Hij speelt dapper mee met het stuk en volgt de bewegingen van het refrein.

Dan mogen twee kinderne het proberen: Quinty en Justin.

Daarna nog twee groepjes van 4 kinderen.

Iedereen zou wel mee willen doen!
De video geeft een goed beeld van hoe het was.

Reflectie

De Ierse Jig is een groot succes en we gaan deze met deze klas zeker ook op de uitvoering spelen !

44

Vioolfeest

dag 14
16 mei 2013
Jesse en zijn viool, klaar om te spelen
Improviseren met Petra
Quinty en Luca
Tino, Dani en Noor
Tino, Dani, Noor en Luca
Allemaal samen!
Jamie, Indy, Vinny en Renske
Video (3:03 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.