Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn Petra en Diet van Amsterdam Sinfonietta weer op bezoek.

Ze beginnen en eindigen de les met stukken, die ze voor de leerlingen spelen.

Eerst een stukje van Bach. Daarna gaan de kinderen zelf zingen en spelen en dan spelen ze een stukje Berio. Ze sluiten af met een heel rustig stuk om bij weg te dromen, met je ogen dicht...

Observatie

De kinderen zijn steeds meer gewend geraakt aan het luisteren naar een concert: het is stil en er is concentratie.

Bij Berio mogen de kinderen een van de violistes volgen met bewegingen, snelle en langzame bewegingen, die ze zelf hebben bedacht. Dit gaat al best goed en kunnen we bewaren voor de ouderlessen.

Reflectie

Het is voor de kinderen heerlijk als er muzikanten in de klas zijn. Ze worden er rustig en ontspannen van en willen na het luisteren altijd heel graag zelf gaan musiceren.

43

Concert in de klas

dag 14
16 mei 2013
Petra en Diet...
..geven een concert...
....in de klas.
Video (1:54 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.