Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de klas praten we na over de vorige week.
We hadden een orkest gevormd, dat was heel leuk. Jamie had wind muziek gemaakt met het orkest, anderen spoken-muziek.
Vandaag gaan we verder met dit orkest-onderwerp. Na het terugkijken van het materiaal hebben we bedacht, dat het moeilijk is met 30 instrumenten door elkaar. De helft van de kinderen vormt daarom een koor, de andere helft is het orkest.

Observatie

Iris legt in de klas uit wat een koor is. De kinderen weten dat je samen kunt zingen in een koor, maar je kunt in het koor ook allerlei andere geluiden maken. De dirigent bepaalt wat er gaat gebeuren. Het koor kan bijvoorbeeld een AAA zingen of een OOO of een IEEEE. We oefenen hier even mee in de klas. Dan gaan we naar het speellokaal met onze eigen stoelen.

De groep is verdeeld in twee helften en iedereen mag even dirigeren. Het teken voor stop (armen gekruist) hadden we in de klas al afgesproken en geoefend.

Vanwege de tijd wisselen de dirigenten elkaar snel af, maar iedereen krijgt even de kans te ervaren hoe het is als 30 muzikanten op jou reageren!

Sommige kinderen weten precies wat ze willen: 'Jullie beginnen en maken fluistergeluiden en dan gaat het harder en komt het orkest erbij en wordt het superhard en dan weer zacht en dan stoppen.'

Anderen zeggen niets van tevoren en proberen alle muzikale nuances te laten zien met hun lichaam.
Het orkest en het koor proberen zo goed mogelijk op de dirigent te letten, maar soms is dat nog lastig! Dan werd er al een tijdje 'zacht' aangegeven maar spelen ze nog door. Als ze daarop geattendeerd worden gaat het al veel beter.

Reflectie

Het was een hele fijne manier om iedereen even aan de beurt te laten komen, maar dit onderwerp kan nog veel meer uitgediept worden.
Het zelf vormgeven van muziek, muzikale keuzes maken, beslissingen en die dan ook overbrengen op een groep, is een vreselijk rijk en interessant onderwerp voor de kinderen. Ze hebben zoveel idee├źn, en hebben in de komende weken nog meer ruimte nodig om deze vorm te geven.
De oplossing voor het tijdsgebrek is het maken van groepjes en in kleinere groepjes het orkest en koor tot klinken laten komen.

42

Het grote klas-orkest en koor

dag 13
25 april 2013
Noor: Heel hard!
Jesse: jullie maken spokengeluiden. iedereen tegelijk. Dit is heel hard
... en zo klinkt het zacht.
Uitproberen....
het koor...
het orkest..
later is het koor het orkest geworden
Video (4:12 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.