Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Eva zit op de gang met papier en stiften.
Ze vraagt de kinderen naar hun muzikale wensen en idee├źn. De kinderen maken een tekening van wat ze besproken hebben en nemen die mee op de rest van de muziekroute, ter inspiratie.

37

Muziekparcours: gesprek met eva

dag 11
8 april 2013
Eva praat met de kinderen over de geluiden
Cees tekent spoken
Twee groepjes samen
Video (2:20)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.