Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de luisterhoek kom je even tot rust: je luistert naar de muziek om je heen en je kunt er tekeningen bekijken.

Observatie

Er hangen tekeningen van alle groepjes, dus bij binnenkomst ligt ligt daar de focus meestal. Er wordt geluisterd en gekletst.

In het begin van het uur, als de kinderen nog niet zoveel hebben gedaan, is het vaak onrustig in de luisterhoek. Later in het uur, als ze al verschillende muzikale activiteiten hebben gehad, komen ze lekker tot rust en liggen ze echt even bij te komen. Heerlijk!

36

Muziekparcours: luisterhoek

dag 11
8 april 2013
Lekker liggen
Met juf Carry in de luisterhoek
Tekeningen bekijken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.