Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de tekenhoek werden vandaag onderstaande tekeningen gemaakt.

32

Tekeningen

dag 09
21 maart 2013
Kyano (?) Een deur en een deurbel, die hoorde ik en het was de postbode
Dani: een gevangenis met een spook
Mathijs: een glijbaan
Jack: Dit is een monster en ik ben bij het raam
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.