Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen komen weer samen in het muzieklokaal. We gaan weer liggen op de grond, met onze ogen dicht.

We gaan in onze gedachten naar huis. Wat kun je daar allemaal voor geluiden horen? Onthoud ze goed. Dan spelen de muzikanten van Sinfonietta nog een stukje muziek, wat voor hun met thuis te maken heeft.

Na een gesprek over onze geluiden gaat de helft van de kinderen tekenen en de rest maakt muziek.

Observatie

Kyano: "Ik hoorde de deurbel, de postbode was er. Dat is mijn geluid."

Er zijn nog veel ridders, monsters en gevangenissen en andere spannende verhalen, maar sommigen zijn wel echt met geluiden van thuis bezig.
Ook is er een aantal opmerkelijke geluiden: Jamie hoorde 'mr Bean geluiden' en er zijn een aantal kinderen die glijbaan geluiden hoorden

Reflectie

De kinderen komen steeds meer in het project. Volgende keer gaan we minder fantaseren en het meer over echte geluiden hebben die we ook thuis gaan opnemen.
We vragen aan de kinderen: wat heb je allemaal thuis echt gehoord, de laatste week? We willen dat ze thuis met andere oren gaan luisteren.

31

Het project gaat verder

dag 09
21 maart 2013
Beginsituatie
Ogen dicht en fantaseren!
Justin is helemaal weggedroomd
Muziekmaken
Tekenen
Video (2:31)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.