Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Na de weken van kennismaking is het vandaag tijd geworden om te starten met het project.
We gaan naar het Speellokaal, om het over een nieuw onderwerp te hebben. Vandaag is namelijk bijzonder: we gaan samen een avontuur beginnen. We willen kijken of het lukt om de geluiden van thuis naar school te halen. Daar gaan we over nadenken in het Speellokaal.

In het Speellokaal liggen matten en kussentjes. Hier gaan we lekker op liggen.

Iris vertelt:

Hoe klinkt ons thuis eigenlijk? En hoe klinkt thuis hier op school?
Tot het de grote vakantie gaan we hiermee aan de slag.
Als ik dat nu zo aan jullie vertel, waar denken jullie dan aan?
Laten we ons daar nu heel erg op concentreren. Je mag je ogen dicht doen!

Ik ga dan iets vertellen en neem jullie in gedachten mee naar huis.
Jullie mogen de hele tijd lekker met je hoofd op je kussen blijven liggen en luisteren.

Wat zie je allemaal?
Waar ben je?
Wat hoor je?
De geluiden die je hoort, waar komen die vandaan?
Vind je het fijne geluiden?
Waar ben je nu, bij jouw thuis?
En wat zie je nu?
Waar denk je aan?
Wat voor klanken hoor je?
Wat zie je nu nog meer? En als je nu nog een keer aan die geluiden denkt, wat zie je dan nog meer?

We praten kort na over deze ervaring en gaan dan tekenen. De kinderen worden uitgenodigd de geluiden te tekenen die ze hebben gehoord in hun huis.

Als de tekeningen klaar zijn schrijven de volwassenen de namen op de achterkant en wat er is getekend.
Iris nodigt enkele tekenaars uit in de kring om te laten horen wat zij hebben getekend.

Observatie

In de klas antwoordt meteen een kind op de vraag: 'Waar droom je naartoe als je ergens heen kunt dromen?', 'Naar huis!'

Later willen kinderen ook nog naar het zwembad, naar Egypte, naar het strand, naar het regenwoud, maar een heel aantal kinderen wou zelf al voor thuis kiezen.

In het speellokaal waren de kinderen heel rustig, ze droomden echt weg.
Toen Iris vroeg of er misschien ook muziek was te horen in de kamer van het huis waar ze nu waren, begon de klas spontaan te neurie├źn.
Het tekenen was ook mooi en geconcentreerd. De kinderen stonden te dringen bij Iris om te laten zien wat ze hadden gemaakt.

Justin tekent heel geconcentreerd, het ziet er uit als geluiden. We komen terug in de kring en Iris laat zijn tekening zien aan de rest van de klas. Kan hij het geluid laten horen? De hele klas doet mee en trommelt op de mat. Justin luistert vol verbazing.

Er zijn veel kinderen die zich spannende dingen hebben ingebeeld: monsters, spoken, draken, krakende deuren... Deze onderwerpen leven al heel lang in deze groep en komen telkens terug.

Reflectie

De volgende keer kan de vraagstelling helderder: nog meer vragen naar 'Hoe klinkt thuis op school' in plaats van 'als je wegdroomt, waar droom je dan naartoe?'

De kinderen hadden misschien beter ook eerst aan elkaar kunnen vertellen, wat ze hadden getekend i.p.v. de tekening meteen in te leveren bij Iris.

We denken dat het mogelijk is, nog meer de focus op geluiden van thuis te leggen en de kinderen te stimuleren hierover te fantaseren.

29

Start van het project

dag 08
14 maart 2013
Nieuwe uiterlijk van het Speellokaal
Introductie
Doe je ogen dicht en stel je voor dat je thuis bent...
Wat hoor je daar?
Nabespreken
en dan tekenen!
Het is heel stil
Iedereen zit of ligt te tekenen
Justin
Owen
een monster!
Inleveren van de tekeningen
Samen de geluiden nadoen
Video (8:08 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.