Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Ook vandaag zingen we voor elkaar!

Observatie

De kinderen vinden het prachtig en kunnen er geen genoeg van krijgen.

Owen vraagt na afloop: 'Gaan we het nog een keer doen?'

Reflectie

De kinderen zouden misschien nog meer kunnen zingen, bewegingen kunnen toevoegen, het stukje verlengen...

28

Ik zing vandaag voor...

dag 08
14 maart 2013
Klaar om te gaan zingen
Audio (2:15 min)
Video (1:51 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.