Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We beginnen vandaag met een nieuwe fase van het muziekproject, maar niet voordat we met onze eigen rituelen de les zijn begonnen!

Observatie

De kinderen zeggen/zingen/roepen hun namen steeds sneller.
Iris springt hierop in door te vragen of ze het nóg sneller kunnen.

Dat lukt, het gaat heel snel!
Als contrast vraagt Iris om het nog een keer te doen, maar dan zacht en langzaam.

Reflectie

Het gaat heel lang goed om het zacht en langzaam te doen, totdat Owen heel hard roept! Iedereen is opgewonden aan het einde.

We kunnen er nog meer variatie in aanbrengen, verschillende aanwijzingen opvolgen, beweging toevoegen of een bepaald ritme toevoegen waar niet vanaf geweken wordt.

27

Welkom: de namenronde

dag 08
14 maart 2013
Klaar voor de namenronde
Beweeglijke kinderen
Video (2:05 min)
Audio (6 minuten)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.