Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Jack, Maaidah, Justin, Jay en Jayden zitten samen in een groepje.

'De muziek gaat over kastelen', zegt Jack.

Observatie

Maaidah speelt viool, Jack en Jayden spelen xylofoon.

Aan de andere kinderen merk je, dat ze al 4 groepjes geluisterd hebben, maar ze weten toch nog aandachtig te zijn.

Reflectie

Reacties kinderen:

'Mooi', 'Cool', 'Supermooi', Mooi op een grappige manier, vet cool.

26

Groepje van Jack

dag 07
7 maart 2013
Oefenen...
Jack vertelt dat het over kastelen gaat
Optreden
Audio (2:20 min)
Video (56 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.