Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Indy, David, Kyano, Jay, Vinny en ....
hebben riddermuziek gemaakt.

Ze hebben een beetje tegelijk gespeeld en zeggen dat wij dan kunnen horen, dat het ridders zijn.

Observatie

Indy speelt op de viool, de jongens op eitjes en klankstaven.

Ze synchroniseren prachtig met elkaar. De klankstaven zijn een soort fundament voor het stuk en de eitjes ook. Indy kleurt in met de viool.

Reflectie

'Mooie ritselende geluidjes', zegt Iris.

'Cool, mooi!', zeggen de andere kinderen.

25

Groepje van Indy

dag 07
7 maart 2013
Oefenen met eitjes
Indy op de viool
Optreden!
'Ik wil er wel wat over zeggen'
Audio (3:50 min)
Video (1:41)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.