Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje bestaat uit Mathijs, Jesse, Cees, Quinty en Renske.

Ze maken 'spokenmuziek'

Observatie

Iris: 'Wat hebben jullie bedacht?'

Jesse: 'Spokenmuziek.'

Mathijs: 'Met heel harde muziek en dat het heel donker is.'

De kinderen spelen intensief samen. De muziek verandert soms helemaal van sfeer. Matthijs speelt op veel verschillende manieren op de viool.
Iedereen die geen viool speelt, wisselt van instrument. Jesse speelt op de fluit en kijkt veel naar Mathijs.

Reflectie

Iris: 'Mathijs, wat heb jij mooi gespeeld. Doe dat nog eens voor?'

Mathijs speelt nogmaals.

Iris: 'Ik vond het echt bijzonder, hoe je dat deed.

Jamie: 'Ik vond het supermooi.'
Luca: 'Ik vond het vet cool.'

24

Groepje van Mathijs

dag 07
7 maart 2013
Juf Patricia is bij het groepje tijdens het vrij spelen
Optreden voor de kinderen.
Iedereen luistert!
Audio van het groepje (4:15 min)
video (1:31)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.