Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wie hebben er deze week met de kist gespeeld?

Jesse, Nina en Renske hebben een stuk gemaakt en gisteren opgenomen. Iris nodigt ze uit om voor iedereen te spelen.

Observatie

Jesse zegt: het was een beetje spannende muziek, spookachtig. Ik heb een viool nodig want ik ga een krakende deur nadoen.

De kinderen spelen. Ze kijken heel goed naar elkaar!

Renske wisselt halverwege van de fluit naar de houten klankkist. Jesse voert het ensemble aan: hij beweegt met zijn lichaam om een tempo aan te geven. De meisjes reageren.

Cees kruipt halverwege het stuk onder haar stoel. Na afloop vraagt Iris waarom ze dat deed. "Ik was bang van die deur". Jesse speelt nogmaals zijn piepende deur, die in de compositie een aantal keer is langsgekomen. Meerdere kinderen beamen dat dat spannend was.

Reflectie

De kinderen wisten nog goed hoe ze hadden samengespeeld. Ze herinneren zich welke instrumenten ze hadden en wie wat deed.

De klankenkist is een heel mooi middel om het muziekproject ook door de week heen te laten leven bij de kinderen.

20

De klankkist

dag 06
1 maart 2013
Jesse, Nina en Renske.
Quinty, Maaidah, Kyano, Owen en Alysha
Audio van Jesse, Renske en Nina die ze in de week hebben opgenomen.
Video van Renske, Jesse en Nina (2:43 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.