Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Onze muziekles gaat weer beginnen met een rondje zingen!

Daarna gaan we muziek maken over een zelfgekozen onderwerp in het speellokaal.

Observatie

De kinderen zijn steeds meer in hun element met dit spel en genieten ook meer.
De zanglijnen veranderen langzaam van het 'afgesproken' melodietje naar nieuwe, zelfverzonnen melodie├źn.

Wat ook erg opvalt is dat de kinderen heel veel moeten lachen deze keer!

Reflectie

Het mag nog meer naar zingen toegaan voor sommige kinderen: er wordt gelachen en soms alleen gesproken... Andere kinderen nemen het weer heel serieus en doen hun best om iets moois te zingen/bedenken.

21

Ik zing vandaag voor jou

dag 07
7 maart 2013
Iedereen staat klaar!
Audio (3 minuten)
Video (1:04)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.