Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag nemen we het spel 'Ik zing vandaag voor jou' op.
De kinderen geven de recorder aan elkaar door. Luister maar hoe dat klinkt!

Observatie

De kinderen zingen steeds vrijer, ze zijn gewend aan hoe het gaat.

In deze groep vond ik dit nog mooier, dan in de groep van Iet.

De kinderen geven onmiddellijk aan dat zij de opname de volgende keer willen horen.

Dat belooft Iris en we gaan zingen.

Er wordt met heel veel liefde gezongen en er is ook veel plezier.

Reflectie

Het terugluisteren is heel belangrijk, dat moeten we volgende week zeker doen en verder blijft dit onderdeel bestaan in deze groep.

07

Ik zing vandaag in de recorder!

dag 04
7 februari 2013
Ik zing vandaag voor..... (2 min 50)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.