Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Diet Tilanus is op bezoek in onze klas. Zij speelt viool in Amsterdam Sinfonietta en komt voor ons spelen, maar ons ook van alles uitleggen over de viool, want vandaag krijgt de klas een eigen 1/8 kinderviool!

Observatie

Diet legt heel goed uit hoe je met de viool om moet gaan. Zo moet je hem altijd bij de hals pakken als je hem optilt!

En als je hem aan iemand anders geeft moet je goed kijken of hij/zij hem al vastheeft voor je hem loslaat.
Alle kinderen begrijpen waarom we hier regels voor nodig hebben.

Iedereen mag tokkelen op de viool, er is heel veel aandacht voor de ronde die de viool maakt. Jesse, Maydah en Cees spelen op het einde samen met Diet. Dat vinden ze heel leuk. De andere kinderen zijn teleurgesteld dat ze niet aan de beurt komen maar gelukkig hebben we nog tijd om af te sluiten met 'Ik speel vandaag voor jou' in plaats van 'Ik zing vandaag voor jou' op de viool.

Reflectie

De viool is een geliefd instrument en zeer welkom in de groep.
Hij krijgt een mooi plekje in de klas en de kinderen zullen hem zeker dagelijks gaan gebruiken om op te spelen.
Ze mogen ook opnames maken op de voicerecorder als ze iets hebben verzonnen.

06

Viool gekregen!

dag 03
1 februari 2013
Filmpje (1:10 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.