Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wie heeft er deze week iets met de muziekdoos ondernomen?

Luca en Evita springen meteen overeind. Ze hebben 'gekke muziek' gemaakt.

Observatie

De twee muzikanten zitten naast elkaar in de kring. Luca speelt op blokfluit en Evita op een trommel.

Ze spelen wel samen, maar ook apart. Dit valt de andere kinderen ook op.
We zetten de twee kinderen tegenover elkaar in het midden in de kring, zodat ze naar elkaar kunnen kijken.
De muziek verandert meteen. Er is veel meer interactie en er wordt op elkaar gereageerd. Dit kun je goed terughoren!

Reflectie

Samenspelen gaat niet goed als je naast elkaar zit en elkaar niet aankijkt.
Daar zijn alle kinderen het over eens!

05

Luca, Evita en de muziekdoos

dag 03
1 februari 2013
Naast elkaar
Tegenover elkaar
Audio van de twee optredens van Luca en Evita
filmpje (34 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.