Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We beginnen de les met een spel wat we vorige week hebben ontwikkeld: 'Ik zing vandaag voor jou!'
Iedereen zingt hoe hij heet en zingt voor iemand anders. Dan ga je op de stoel zitten van degene voor wie je hebt gezongen. Je zingt altijd voor iemand die nog staat, dus iedereen komt aan de beurt!

Observatie

Het was veel vlotter en luider dan vorige week. Veel meer kinderen durfden echt te zingen en de vaart kwam er veel meer in.

Reflectie

Dit spel blijven we spelen. Het is heel lekker om voor elkaar te zingen en daarbij steeds expressiever te worden!

03

Ik zing voor jou

dag 02
24 januari 2013
Ik ben Maxim en ik zing vandaag voor jou!
Filmpje (52 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.