Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Weergave van het eerste kringgesprek over muziek, dat we hebben gevoerd.

Observatie

Iris: Wie wil er wat vertellen over muziekmaken.... of je dat zelf wel eens doet?

Matthijs: Ik ga zelf wel eens muziek maken, maar toen was mijn gitaar kapot. Maar ik heb heel veel instrumenten thuis.

Iris: Dat zijn precies dingen die ik graag wil weten.

Dani: Ik ga soms op mijn gitaar.

Jamie: Mijn grote zus heeft een baby gitaar, maar die was toch heel groot. En ik ging eens een keer op de wc spelen.

Iris: Wat speel je dan, als je zo’n instrument hebt?

Jamie: Mijn moeder zegt dat ik poep moet spelen.

Iris: Dat kwam zeker omdat je op de wc muziek ging maken.

“Mijn broertje ging ook muziek, maar we hebben maar 3. Instrumenten.”

Iris: Wie zingt er wel eens thuis?

Dani: Mama Se (K3). En ‘Handjes draaien’ (ook van K3)

Kiano: Thomas-de-trein-lied. Daar hou ik van. Die kan ook praten.

ander kind: Hallo wereld.

Iris: Maar jij hebt thuis ook een viool.

Indy: Ik heb thuis ook een muziekboek en dan ga ik oefenen.

Iris: Op de viool?

Indy: Ja. Dan neem ik hem volgende week donderdag mee.

Quinty: Ik heb een prinsessenmicrofoon. Dan ga ik alle liedjes van K3 zingen. Ik kan niet kiezen.

Jamie: Ik ken een liedje: dat zing ik altijd als ik thuis kom. (Zingt:) Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn.....
Iris: Dat ken ik, dat is het liedje Rosanne. Dus dat zing je als je thuis komt, omdat je vrolijk bent?
Cees: Ik ging een keer naar de muziekschool en daar ging ik liedjes zingen. Ik weet niet meer wat voor liedjes.

Iris: Als je er eentje weet dan hoor ik het graag.

Matthijs zingt: Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po
Iris: Het liedje van de Teletubbies vind jij leuk.
Iedereen lacht.

Luca: zingt: What you think, anything is a big time...
Kinderen: dat ken ik!

Iris: Misschien moet ik die een keer leren. (klinkt als: big time was)

Maxime: Een Spiderman liedje.


Iris: Wat ik ook wil doen is een kist met muziekspulletjes maken, die jullie kunnen kiezen. Ik zal er een opname apparaatje indoen, zodat je iets kunt opnemen voor mij, zodat ik het thuis kan luisteren wat jullie hebben gemaakt. En we kunnen ook terugkijken en luisteren op jullie mooie smartboard.

Matthijs: Gaan we ook met instrumenten spelen, die daar liggen?

Iris: Vandaag niet maar snel wel.

02

Kringgesprek

dag 01
17 januari 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.