Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We maken muzikaal met elkaar kennis!

Iris speelt een stuk op de hoorn voor de kinderen, wat overgaat in het van vorig jaar bekende lied 'Hoe klinkt Landsmeer'.

Dan maken we een rondje met namen, waarbij elk kind zijn naam mag zeggen of zingen en iedereen het nadoet.

We hebben een kringgesprek over muziek, wat is muziek voor jou, want vind je mooi? Wat zing je thuis? Speel je instrumenten?

Dan gaan we zingen: eerst mooie klanken samen en dan zingen we voor elkaar. Dat doen we in de kring: je loopt zingend naar iemand anders toe en wisselt van plek, de volgende zingt weer voor iemand anders.

Observatie

Sommige kinderen vinden het lastig om in de kring te zingen of hun naam te zeggen. Andere kinderen hebben hier helemaal geen moeite mee en doen enthousiast mee!

Voor elkaar zingen is leuk. Ook hier hebben sommige kinderen hulp nodig, maar al gauw gaat het veel beter en nemen de kinderen zelf initiatief.

Reflectie

Het lied voor iemand anders zingen blijven we doen, daar gaan we elke week mee beginnen.

Ook werd er herhaaldelijk gevraagd of we ook instrumenten gaan spelen, dat moeten we gauw gaan doen!

01

De eerste les

dag 01
17 januari 2013
Luisteren naar de hoorn
Zingen in een cirkel: Iris wijst aan waar het geluid heen gaat
Filmpje van zingen in een kring (3:10 min)
Audio: Ik zing vandaag voor jou
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.