Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn we de hele muziekles in het klaslokaal, en zingen alle liedjes die we hebben geleerd. Maar eerst luisteren we naar een stuk vioolmuziek. Daarna zingen het Goede dag lied weer. Ook doen we een kort nieuw liedje: ‘Ik ben een muzikant’.
Daarna zingen we nog de Ierse Jig, waarbij kinderen mogen viool spelen, en het afrikaanse liedje Shiriya Kanaka. Als laatste spelen en zingen we ‘Iedereen die trommelt is een muzikant’.

Observatie

Bij het eerste vioolstuk is al te merken dat de kinderen vandaag wat onrustig zijn. Het liefst willen we ze bewegen en meedoen. Dit is ook in de rest van de les wel te merken.
Bij de Ierse Jig mogen een aantal kinderen weer viool mee spelen. Het is goed te horen dat ze al vaak viool hebben gespeeld, steeds meer kinderen krijgen een mooi geluid uit de viool, en weten ook meer verschillende klanken te maken.
Het liedje Shiriya Kanaka vinden de kinderen leuk, ze doen graag mee met de bewegingen. Bij het trommel lied daarna, mogen de kinderen eerst mee trommelen en daarna ook mee dansen. Dit is wel aan de kinderen besteed vandaag. Het is leuk om te zien dat sommige kinderen nu loskomen die dat normaal minder doen: Faris danst heel vrijuit mee bijvoorbeeld en Sohrab en Nora dansen heel leuk samen. Ook als de muziek gestopt is blijven zij twee bij elkaar in de buurt.

Reflectie

Vandaag was goed te zien dat de kinderen muziek graag fysiek beleven, vanuit beweging en dans. Een aantal kinderen genoot daardoor veel meer van de muziek.
Mooi om te zien is dat Sohrab en Nora bij een lied samen gingen dansen, en dat ze door die connectie daarna ook contact bleven maken.

42

muzikale begroeting

dag 15
6 juni 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.