Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Nu mogen de kinderen in groepjes muziek maken. In verschillende groepjes komen ideeën uit de muziekhoek terug in het spelen.
Aan het einde van de les in de kring speelt Debby nog één keer een rustig Afrikaans liedje waar de kinderen naar luisteren.

Observatie

In de groepjes praat ik (Maarten) met een paar kinderen over muziek. Jelle wil me graag een klankmassage geven (dat is alweer een paar weken geleden) met een schud eitje en doet dat heel geconcentreerd.
Daarna zit ik bij Bo en Dani die deze week in de muziekhoek muziek hadden gemaakt. Ze vertellen dat ze hele zachte muziek hadden gemaakt op een kleine mbira en een slaginstrumentje. Als ik er naar vraag spelen ze weer samen.

Reflectie

Wat ook hier opvalt is dat ook andere kinderen (Bo, Dani, Jelle) echt een idee hebben over hoe ze muziek willen maken en hoe het moet klinken. Ze kunnen de muziek met woorden benoemen.
Ook is het opvallend hoe ze op kunnen gaan in het muziek maken: terwijl groepsgenoten luide muziek maken, blijven kinderen geconcentreerd als ze hun eigen muziek spelen wanneer ik er om vraag.

41

instrumenten

dag 14
30 mei 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.