Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn Debby en Iris in de klas. We beginnen met een leuke warming up waarin we trommelen op ons lijf en op de stoelen, en dan zingen we het trommel lied dat we vorige week geleerd hebben. Ook zingen we de Ierse Jig, nu mee gespeeld door Iris op de hoorn! Een paar kinderen mogen meespelen op een viool.
We praten even in de kring over muziek bedenken en muziek maken, een aantal kinderen vertellen wat ze in de muziekhoek hebben gespeeld.
Daarna zingen we nog twee Afrikaanse liedjes: een nieuw liedje over een leeuw en het liedje Shiriya Kanaka wat de kinderen al kennen.

Observatie

De kinderen vinden het leuk om het trommel lied weer te zingen: ze bedenken allerlei trommelgeluiden, op hun stoel en op hun lijf.
Verschillende kinderen hebben afgelopen week in de muziekhoek muziek gemaakt, samen of alleen. Bo en Dani vertellen dat ze samen trommelmuziek hebben gemaakt, later in hun kleine groepje doen ze het ook voor. Chicky is ook in de muziekhoek geweest en vertelt hoe dat gaat als ze nieuwe muziek wil maken: “Dan heb je instrumenten en dan verzin je gewoon iets”.
Bij het liedje Shiriya Kanaka mogen de kinderen mee bewegen. Ze doen allemaal mee met het rustige liedje, en het lukt ook de bewegingen te doen als ze niet zingen. In het filmpje doen Storm en Bo heel geconcentreerd mee met het liedje, en is te zien hoe Storm even helemaal .

Reflectie

De kinderen zijn heel creatief in het bedenken van trommelgeluiden, en vinden het heel leuk dit te doen bij het trommel lied. Ze wisselen steeds af tussen geluiden overnemen van elkaar of de docenten en zelf dingen bedenken.
Ook zijn de kinderen in de afgelopen week veel met muziek bezig geweest, meerdere kinderen vertellen iets over de muziekhoek. Chicky laat heel mooi zien dat ze snapt hoe je muziek kan bedenken ‘in je hoofd’ en het daarna op instrumenten kan spelen.

40

muzikale begroeting

dag 14
30 mei 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.