Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de vioollesjes gaan de kinderen weer in groepjes van vier op een viool spelen. Ze herhalen de techniek van het bewegen, maken muzikale gesprekjes door geluiden voor en na te doen en op elkaar te reageren.
Ook zingen ze het lied ‘Ierse Jig’ waar ze mee mogen spelen.

Observatie

De kinderen zijn weer helemaal gefocust bij het viool spelen, en genieten van het vioolspel. Ze doen allemaal heel erg hun best om zo mooi mogelijk te spelen. Mooi om te zien is hoe Matthijs opgaat in het viool spelen, hij stapt ritmisch mee en maakte mooie muziek. Ook Chicky doet zichtbaar haar best en speelt mooi viool.

Reflectie

Het viool spelen blijft boeiend voor de kinderen. Ook lukt het ze steeds beter een mooi geluid uit de violen te krijgen.

39

viool lesjes

dag 13
23 mei 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.