Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn Petra en Karen van Amsterdam Sinfonietta er. We beginnen met een mooi luisterstuk in de kring. Daarna zingen we het goede dag lied.
Dan vraagt Debby of er kinderen in de pas ingerichte muziekhoek in het klaslokaal hebben gespeeld, en Chicky Lydia spelen een muziekstuk op de kleine mbira.
We leren een nieuw lied! ‘Iedereen die trommelt is een muzikant’, waarbij de kinderen mee mogen klappen en trommelen. Voordat we in het muzieklokaal in groepjes met instrumenten gaan spelen doen we nog een korte warming up in de klas.

Observatie

Bij het eerste vioolstuk is mooi te zien hoe verschillend de kinderen luisteren naar de muziek. Een aantal kinderen luistert heel erg vanuit beweging, zoals Tristan en Ines, terwijl anderen als Chancentely ademloos en stil zitten en ook aandachtig luisteren. Bij een tweede vioolstuk letten de kinderen ook meer op elkaar: verschillende kinderen bewegen ritmisch met hun hele lijf.
Chicky en Lydia spelen een heel mooi klein muziekstukje wat ze samen in de muziekhoek hebben gespeeld. De kinderen in de klas luisteren ademloos, terwijl het best lang duurt: de kinderen leren steeds meer en langer naar muziek luisteren.
Het trommel lied vinden de kinderen leuk, bijna alle kinderen doen mee met trommelen en bewegen.

Reflectie

Het is duidelijk hoe verschillend muziek wordt beleefd door de kinderen. Ze reageren op de muziek in beweging, en reageren soms op elkaar en gaan soms zelf op in de muziek. Dit kunnen ze steeds beter.

37

muzikale begroeting

dag 13
23 mei 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.