Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Matthijs zei vorige keer over de muziek van het rode groepje "Het lijkt net alsof het een liedje was, maar dat was het niet."
Steffan had een lied gezongen, "ai ai Olga", de andere kinderen hadden daar muziek bij gemaakt.

In het kringgesprek praten we over de uitspraken die de kinderen vorige keer deden over deze muziek die net op een liedje leek maar het niet was.

Het blijkt dat ze Steffan niet goed genoeg konden horen. Matthijs en Steffan hebben ideeën over hoe het muziekstuk beter kan. Bij het vrije werken gaan we daarmee aan de slag. Omdat het liedje van Steffan zo kwetsbaar (en zacht) is gaat Debby met deze groep naar het klaslokaal, om rustig te kunnen werken.

Observatie

In het muziekatelier zit de rode groep op een mat. Ze beginnen op de instrumenten die er liggen te spelen. Debby gaat erbij zitten en herinnert de groep aan het gesprek van zojuist in de klas. Over hoe het muziekstuk "beter georganiseerd" kan worden. Matthijs: "Ik hoor Steffan niet goed, iedereen moet stil zijn."
Steffan is het hiermee eens.
Debby neemt de rode groep mee naar het klaslokaal, waar het rustig is.

Matthijs stelt voor dat Steffan begint met zijn lied. Iedereen moet stil zijn. Suus vindt het moeilijk om te stoppen met toeteren, en ook Tijs vindt het lastig om even te wachten met spelen.
Steffan stelt nog voor dat ze het lied met z'n allen zingen, maar daar voelen de andere kinderen niet zoveel voor. het idee van Matthijs wint het. Ze spreken af dat, wanneer Steffan op de triangel slaat, iedereen begint.

In het klaslokaal wordt dit een paar keer enthousiast geoefend. Iedereen let goed op. Na een tijdje wil Matthijs op de triangel van Steffan, maar die zegt heel beslist: "nee, hier speel ik op."

We gaan terug naar het muziekatelier om het muziekstuk aan iedereen te laten horen. Wanneer de rode groep aan de beurt is beginnen ze gewoon op hun instrumenten te spelen. Steffan en Matthijs kijken een beetje vragend in het rond maar spelen gewoon verder op hun instrumenten. Debby vind het jammer dat het arrangement dreigt verloren te gaan en gebaart naar de kinderen dat ze even stoppen met spelen. Dan neemt Steffan het initiatief om zijn lied te zingen. Zoals afgesproken beginnen den anderen te spelen wanneer hij op zijn triangel slaat. Het arrangement heeft er op deze manier een "intro" bijgekregen!

Reflectie

Het was heel interessant dat het gesprek over 'het muziekstuk dat op een liedje lijkt maar dat toch niet is' eigenlijk meteen over het arrangeren van muziek ging.

De kinderen hadden daar verschillende ideeën over. Vooral Matthijs en Steffan stuurden de groep aan en voorzagen het muziekstuk van structuur.
Suus, Indira en Thijs leken eerst helemaal in de ban van hun instrumenten, zij zaten haast gehypnotiseerd te spelen, maar werkten ook al snel mee aan het idee van Matthijs en Steffan.

Bij het voorspelen leek het hele arrangement in een moment van enthousiasme verloren te gaan, maar juf Debby gebaarde vanaf de zijlijn dat het groepje even moest stoppen met spelen. Steffan nam onmiddelijk de ruimte om zijn liedje te zingen en het arrangement alsnog uit te voeren.

36

Rode groep

dag 12
14 mei 2013
Video (1:07 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.