Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De gele groep maakte de vorige keer 'Titanic-muziek': watermuziek, dan storm-muziek en dan hele verdrietige muziek.

Elise zegt vandaag: 'Ik wil geen Titanic muziek meer maken'.

Observatie

De kinderen spelen samen, maar doordat het veel drukker in het lokaal is, dan de vorige keer, is het musiceren minder geconcentreerd.

Tijdens het optreden spelen Lydia, Elise en Moira op de metallofoon, Rebecca op de viool en Tristan begeleidt ritmisch met een schud-eitje.
De muziek klinkt heel dromerig, het kabbelt lekker door en de kinderen hebben veel plezier. Ze kijken goed naar elkaar, hoewel Rebecca halverwege stopt met spelen.

Reflectie

In dit groepje zitten kinderen, die in staat zijn heel goed naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren. Misschien kunnen ze in de muziekhoek een keer samen gaan zitten. Als hiervoor nog meer rust en ruimte is, ontwikkelt zich mooie muziek voor op de eindpresentatie.

33

Gele groep

dag 12
14 mei 2013
Uitproberen....
Elise: geen titanic muziek meer.
Samen spelen
Luisteren....
Bijna klaar voor het optreden
Video (56 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.