Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De roze groep bevat de jongste kinderen van de klas. Er is ook een nieuw jongetje bijgekomen, dat nog nooit muziekles heeft meegemaakt.

We hebben voor de roze groep een aantal nieuwe instrumenten klaargelegd, waaronder een vogelfluitje en een kikker.

Observatie

De kinderen beginnen met het onderzoeken van de nieuwe instrumenten. De kalimba klinkt heel zacht: Bo en Faris houden hem bij hun oren als ze spelen.

Dan gaan ze vrij spelen en wat in deze groep opvalt, is dat de kinderen heel veel last hebben van het lawaai van de andere groepjes. Ze hebben hierdoor moeite om wat te bedenken, in tegenstelling tot de vorige sessies, waarin in een rustige ruimte gewerkt werd en de roze groep juist heel veel idee├źn en expressie had.

Tijdens het optreden komt het echter op zijn pootjes terecht: de kinderen musiceren prachtig met elkaar en iedereen staat versteld van de concentratie in hun muzikale spel. Zie video.

Reflectie

Het is lastig, zeker met zachte instrumenten, om in het speellokaal als groep te functioneren, als er nog 4 groepjes aan het werk zijn.

De rust en ruimte van de vorige sessies is er niet en de kinderen merken dat heel sterk.

Toch is de groep in staat om tijdens het optreden, als iedereen stil is en er weer een rustige situatie ontstaat, het musiceren weer opnieuw vorm te geven.

32

Roze groep

dag 12
14 mei 2013
Nieuwe instrumenten!
Bo luistert hoe de kalimba klinkt
Dani speelt er meteen op
Samen luisteren
En een muziekstuk maken
Optreden
concentratie bij het optreden!
Video van het optreden (1:20 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.