Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de kleine groepjes praten we over wat voor muziek de kinderen zelf willen maken: waarover zouden de kinderen zelf liedjes willen maken? Daarna gaan we eerst zonder en daarna met instrumenten muziek maken over verschillende thema’s die de kinderen zelf noemen.

Observatie

In de roze groep zitten Joëlla, Yinthe, Faris, Dani en Bo. We beginnen met een muzikaal gesprekje zonder instrumenten, hierbij reageren de kinderen vooral op Iris, maar ook op elkaar, met ritmische geluiden. Daarna pakt Iris een fluit en speelt mee.
Daarna spelen we op instrumenten. De kinderen bedenken waar de muziek over moet gaan. Eerst wordt trommelmuziek genoemd. Ook de kinderen die geen trommel hebben bedenken hoe ze mee kunnen spelen.
Dan experimenteren we door met onze stem geluiden te maken, Zo maken we een paar korte muziekstukjes over verschillende onderwerpen.
Dan maken we nog een langer muziekstuk: we koppelen twee genoemde onderwerpen, krokodillen en glitter. De kinderen bedenken bij alle onderwerpen nieuwe muziek, en maken ook verschil tussen de verschillende soorten muziek.

Reflectie

In de roze groep zitten de jongste kinderen. Het valt op dat deze groep het langst muziek heeft gemaakt, wel een half uur! De kinderen zitten vol ideeën, en weten overal wel muziek bij te bedenken.

27

roze groep

dag 10
18 april 2013
Compilatie roze groep. Duur: 3:06
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.