Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de kleine groepjes praten we over wat voor muziek de kinderen zelf willen maken: waarover zouden de kinderen zelf liedjes willen maken? Daarna gaan we eerst zonder en daarna met instrumenten muziek maken over verschillende thema’s die de kinderen zelf noemen.

Observatie

In de groene groep zitten Devyne, Milya, Lincy, Storm, Nora en Sohrab. Zij willen vooral erg graag trommelen, en pakken meteen trommels erbij.
Toch beginnen we met een muzikaal gesprekje zonder instrumenten. Dit begint heel ritmisch, vanuit de handen, maar daarna komen er veel andere bewegingen en stemgeluiden bij. Er is een leuke interactie tussen Iris en Storm die actief op elkaar reageren. Ook valt op dat Sorab de geluiden en bewegingen van Storm weer nadoet.
Daarna gaan we met trommels aan de slag. We spelen ritmes van elkaar na, wat nog best lastig is. Daarna vragen we waar de groep muziek over wil maken, dat vinden ze lastig. Storm wil graag muziek maken bij Piet Piraat, en Lincy wil prinsessenmuziek maken, maar ze kunnen er geen muziekstuk van maken.

Reflectie

De groene groep wilde vandaag eigenlijk alleen maar trommelen, waardoor er minder creatieve muziekstukjes werden bedacht dan in de andere groepjes. De kinderen lieten wel zien dat ze muzikaal op elkaar kunnen reageren, en ook op de trommels creatief waren: verschillende geluiden (roepen in de trommel) zorgden voor een mooi effect.

26

groene groep

dag 10
18 april 2013
Compilatie groene groep. Duur: 3:02
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.