Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is juf Debby er. We beginnen met 'Wie zingt vandaag een dier'!

Observatie

De kinderen doen meteen mee. Sommige kinderen zingen hun dier heel expressief, varieren in tonen of vooral ritmisch. Het is heel verschillend. Er zijn maar een paar kinderen die nog steeds geen dier willen zingen, maar zodra een kind moeite heeft, helpt een ander kind door het in de plaats van dat kind te doen.

Reflectie

Ik (Debby) maakte 'Wie zingt er een dier' voor het eerst mee. De afgelopen weken was Iris alleen op de Hoeksteen en zij had het 'dier' geïntroduceerd, omdat een aantal kinderen hun naam niet wil zingen. Ik vond het ontzettend leuk om de verandering mee te maken! Wat een inzet! De kinderen zongen uit volle borst en veel kinderen zongen hun dier heel expressief. Heel interessant om te zien wat voor een verandering zo'n kleine nuancering (van jezelf naar een dier) teweeg kan brengen.

28

Muzikale begroeting

dag 11
25 april 2013
Wie zingt er vandaag een dier?
De dieren in de klas
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.