Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de kleine groepjes praten we over wat voor muziek de kinderen zelf willen maken: waarover zouden de kinderen zelf liedjes willen maken? Daarna gaan we eerst zonder en daarna met instrumenten muziek maken over verschillende thema’s die de kinderen zelf noemen.

Observatie

In de gele groep zitten Elise, Lydia, Rebecca, Tristan en Moira. Elise wil graag Titanic muziek maken, dit geeft een opstapje naar de muziekstukjes die we gaan spelen.
Eerst spelen we zonder instrumenten en muzikaal gesprekje in de groep: het begint met trommelen, daarna steeds meer stemgeluiden. Iris pakt een instrumentje en speelt mee. Dan wordt het een heel ritmisch gesprek. Tristan speelt steeds precies het ritme na dat Iris voorspeelt.
Daarna gaan we met instrumenten spelen. Lydia speelt op haar eigen cello. We beginnen met zee muziek, wat heel mooi en rustig klinkt. Dan maken we wildere storm muziek: meteen spelen Elise en Rebecca snellere ritmes op hun trommels.
Dan spelen we nog een stukje verdrietige muziek. Lydia speelt heel mooi op de cello en de andere kinderen spelen ook hele rustige muziek op hun instrumenten. Bij dit stuk speelt Tristan niet mee. Als Iris vraagt waarom niet, zeg hij ‘dat zijn instrument niet samenging met de muziek’.
Als laatste spelen we nog een koninginne muziekje, waarbij de kinderen uit zichzelf meer snelle en vrolijke muziek maken.

Reflectie

In de gele groep hadden de kinderen minder ideeën over wat voor muziek ze wilden maken. Als ze aan het spelen waren wisten ze wel precies hoe het moest klinken, de verschillen tussen de rustige en de wilde zee waren heel mooi in de muziek te horen. Een mooi voorbeeld is dat Tristan zich met zijn instrument aanpaste aan de muziekstijl.
Ook hoorde je duidelijke verschillen tussen de verdrietige muziek en het vrolijke koninginne muziekje.

25

gele groep

dag 10
18 april 2013
Compilatie gele groep. Duur: 6:00
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.