Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de kleine groepjes praten we over wat voor muziek de kinderen zelf willen maken: waarover zouden de kinderen zelf liedjes willen maken? Daarna gaan we eerst zonder en daarna met instrumenten muziek maken over verschillende thema’s die de kinderen zelf noemen.

Observatie

In de blauwe groep zitten Jelle, Dani, Chicky, Jim en Caithlin (Chancentely was er vandaag niet). We vragen wat voor muziek de groep wil maken. Caithlin heeft meteen al een idee: glittermuziek. Iris laat zien hoe je kunt bedenken hoe dat klinkt op een instrument.
Daarna doen we eerst een muzikaal gesprekje in de groep. Iedereen doet elkaars geluiden na. Eerst letten de kinderen vooral op Iris, daarna bedenken ze steeds meer zelf geluiden die de anderen nadoen.
Dan gaan we op instrumenten spelen. De groep geeft verschillende ideeën over wat voor muziek er gemaakt moet worden: glittermuziek, Afrikaanse muziek, Engelse muziek en Chinese muziek. Ook hebben de kinderen ideeën hoe de muziek moet klinken. Dani zegt bij de glittermuziek ‘Dat kan heel goed met trommel’, en Jelle zegt over de Engelse muziek ‘Dat is moeilijk op viool’. Bij een ander stuk, de Chinese muziek, doet Jelle zijn best om op zijn viool de fluit melodie na te spelen.
Als laatste valt op dat de kinderen veel wisselen van instrument en op elkaar letten.

Reflectie

In deze groep kunnen de kinderen goed benoemen wat voor muziek ze willen maken, en klinkt iedere soort muziek ook anders. Het valt op de kinderen weten hoe ze vinden dat de muziek moet klinken, en opmerkingen maken over de muziek en de instrumenten.
Ook is te zien dat de kinderen echt op elkaar letten, bij het wisselen van instrumenten en in het naspelen van elkaars muziek.

24

blauwe groep

dag 10
18 april 2013
Compilatie van de blauwe groep. Duur: 5:43
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.