Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week heeft juf Iris uitgebreid met de kinderen gewerkt, in kleine groepjes en een half uur per groep. Juf Debby wil vandaag graag weten, hoe de kinderen daarop terug kijken en is benieuwd naar hoe ze erover denken en naar wat is blijven hangen. Na de muzikale begroeting voeren we een kringgesprek in de klas.

Observatie

Debby: "Wat hebben jullie gedaan vorige week?"
Caitlin: "We hebben muziek gemaakt...Chinese muziek."
Chicky: "Muziek hadden we gemaakt. We hadden klok muziek gemaakt. Zo met je vingers" (zij doet een beweging).
Debby: "Waar ging je zo op?"
Chicky: "Op de trommels, zo..."(ze zingt erbij).
Dat was de blauwe groep.

Debby informeert naar wat de andere groepen hadden gedaan.
Matthijs: "We hadden muziek gemaakt."
Debby: "Matthijs, wat hadden jullie voor muziek gemaakt?"
Matthijs: "Het lijkt net alsof het een liedje was, maar dat was het niet."
Debby: "Waarom was het dat niet?"
Matthijs: "Dat was Steffan’s liedje. Steffan had het bedacht."
Deb: "Waarom leek het op een liedje, maar dat was het net niet?"
Matthijs: "Het klinkt een beetje anders... Een beetje een trommel en een fluit, die waren anders...Steffan en ik hadden het liedje bedacht, toch Steffan?"
Debby: "En hoe ging dat liedje?"
Matthijs: "Steffan had het alleen bedacht."
Debby: "Weet jij nog hoe dat liedje ging, Steffan?"
Steffan zingt heeeeel zachtjes. De meeste kinderen kunnen hem niet verstaan. Dani, het tweelingbroertje van Steffan, springt te hulp. Hij kent het liedje ook en gaat het nog eens zingen.
Dani: "Ai ai olga... springt in de wolga..."
Juf Liesbeth kent het liedje van heel lang geleden.

De gele groep had volgens Elise "Titanic muziek" gemaakt.

Storm vertelt dat de groene groep 'alleen maar getrommeld' heeft.
Debby: "En wat voor muziek hadden jullie gemaakt?"
Storm: "Nederlandse muziek."
Hij doet het voor en gaat met zijn voeten stampen. Iedereen doet mee.

Reflectie

Het was heel interessant om te horen hoe de kinderen denken over de muziek, die ze hebben gemaakt.

De kinderen leggen het uit met hun hele lichaam. Chicky vertelt over de "klokmuziek" terwijl ze met haar handen heen en weer beweegt. Storm vertelt over de muziek van de groene groep door te stampen.

De meeste tijd luisteren de kinderen geïnteresseerd naar elkaar.

29

Het lijkt net een liedje...

dag 11
25 april 2013
Chicky doet de klok na
Matthijs vertelt over muziek die op een liedje leek
Elise vertelt over Titanic muziek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.