Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Iris heeft vandaag haar hoorn meegenomen. De les begint met een muziekstuk op de hoorn, waar de kinderen naar mogen luisteren. Daarna zingen we het 'Goede Dag' lied. Vandaag zingen alle kinderen de naam van een dier. Dan luisteren we ook nog naar een opname van het viool muziekstuk waarop de kinderen mogen mee bewegen en de muziek uitbeelden.

Observatie

Tijdens het muziekstuk vinden een paar kinderen het te hard. Iris geeft een paar voorbeelden van hard en zacht spelen op de hoorn. Een paar keer reageren de kinderen overdreven met hun handen op hun oren, andere keren weer niet.
De kinderen vinden het leuk om een dier te mogen zingen. Bijna alle kinderen durven iets te zingen. Ook nodigt het zingen van een dier uit tot meer creativiteit: de kinderen kunnen het zingen laten passen bij het dier.
Bij het viool muziekstuk weten de kinderen nog precies hoe ze de muziek moeten uitbeelden. De kinderen luisteren allemaal zelf naar de muziek en beelden het mooi uit.

Reflectie

Het is opvallend hoe de kinderen reageren op de hoorn muziek. Als Iris of andere kinderen zeggen dat de muziek hard is, vinden de meeste kinderen dat zelf ook, terwijl het volume soms relatief laag is. Het beeld dat de kinderen van het volume hebben klopt dus niet altijd.
Het zingen van de naam van een dier werkt goed en kan in een volgende les uitgebreid worden: het gezongen dier moet bijvoorbeeld ook in stem en met het lichaam uitgebeeld worden.
Bij het uitbeelden van het viool muziekstuk valt op dat de kinderen helemaal in zichzelf met de muziek bezig zijn en maar weinig afgeleid worden door de kinderen om zich heen.

20

muzikale begroeting

dag 09
8 april 2013
Iris speelt op haar hoorn
Sommige kinderen vinden de muziek te hard
Mee bewegen zonder de instrumenten te zien
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.