Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Petra en Michiel spelen op de instrumenten een gesprekje. Daarna mogen twee kinderen op de kleine viooltjes een gesprekje met elkaar hebben, en mogen de kinderen een gesprekje spelen met Petra of Michiel.
We gaan nu allemaal een muzikaal gesprekje met elkaar voeren, maar dit keer zonder instrumenten! De kinderen mogen met hun stem en lichaam allerlei geluiden maken en op elkaar reageren. Iris en Debby doen dit een keer voor en daarna mogen de kinderen in duo’s.

Observatie

De kinderen luisteren aandachtig naar het gesprekje, ze moeten ook een beetje lachten omdat de cello een beetje boos klinkt. Bo en Jelle spelen het gesprekje op de kleine viooltjes, en Jelle neemt hierin heel mooi het initiatief: hij probeert veel verschillende geluiden en snaren uit. Ook heeft Caitlin een mooi gesprekje met Petra waarbij ze echt reageert op wat Petra speelt.
De kinderen vinden het gesprekje zonder instrumenten van Iris en Debby erg leuk en veel kinderen gaan zelf heel enthousiast aan de slag. Het valt op dat de kinderen heel creatief en expressief zijn in het gesprekje: bijvoorbeeld Bo en Chancentely gaan helemaal op in het gesprek, en proberen allerlei geluiden uit, en bewegen met hun hele lichaam. De kinderen reageren echt op elkaar, ook in hun gezichtsuitdrukking, waardoor het heel theatraal wordt! Wanneer dit les gedeelte voorbij is, blijven sommige kinderen op elkaar reageren.

Reflectie

Wat vooral opvalt, is dat kinderen creatief zijn in het muziek maken zonder instrument. Ze voelen zich heel vrij om verschillende geluiden uit te proberen, meer dan wanneer ze op een instrumentje spelen. We zijn benieuwd wat er gebeurt als in een duo één kind een instrument heeft en de ander niet.
Veel kinderen vinden het erg leuk om op deze manier samen muziek te maken, en het gesprekje lijkt een band te scheppen: als het gesprekje voorbij is blijven de kinderen op elkaar reageren.

19

muzikale gesprekjes

dag 08
4 april 2013
Petra en Michiel spelen een gespekje met instrumenten
Bo en Jelle hebben een gesprekje op de viool
De kinderen hebben een gesprekje zonder instrumenten
Jelle en Ines na hun muzikale gesprekje
De kinderen blijven na het gesprekje op elkaar reageren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.