Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is Petra met haar viool ook in de klas en ook Michiel die cello speelt. We luisteren eerst naar een klein concertje op de viool en cello. Daarna zingen we het Goede Dag-lied, met begeleiding van de strijkers. Ook leren de kinderen iets over de naam en het spelen van de cello.
Later spelen Petra en Michiel nog het duo stuk dat ook in de vorige les is gespeeld, de kinderen mogen hierbij weer met hun handen het spelen van de violen uitbeelden.

Observatie

De kinderen luisteren aandachtig naar de muziek van Petra en Michiel, en vragen zelfs of ze nog een stukje mogen horen! De kinderen kunnen goed benoemen hoe de viool en cello anders klinken, ze horen dat het lager en harder is.
Bij het Goede Dag-lied zingen veel kinderen heel melodieus hun naam en durven heel expressief te zijn, maar zijn er ook een aantal die niet willen.
De kinderen kunnen al heel goed het spelen van de violen uitbeelden: ze reageren snel op het wisselen tussen korte/snelle noten en lange/langzame noten.

Reflectie

Na een aantal muzieklessen leren de kinderen om steeds meer en langer naar muziek te luisteren: ze luisteren in de les lang naar de muziek van Petra en Michiel en ook de muziek van elkaar.
Het valt op dat een aantal kinderen steeds hun naam niet wil of durft te zingen. In de volgende les proberen we het zingen van bijvoorbeeld een kleur of een dier, omdat dit minder dichtbij is voor de kinderen.
De kinderen kunnen het uitbeelden van de vioolmuziek goed. In de volgende les gaan we luisteren naar een opname van de muziek: de kinderen mogen dan mee doen met de muziek zonder dat ze de viool en de cello kunnen zien!

18

muzikale begroeting

dag 08
4 april 2013
Petra en Michiel zijn in de klas
Luisteren naar de viool en cello
Mee bewegen met de muziek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.