Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Net als in de vorige les maken de kinderen duo’s en geven ze elkaar een klankmassage. Ze zitten achter elkaar en het achterste kind maakt zachte geluiden voor het voorste kind, met handen en vingers en wat de kinderen nog meer bedenken.

Observatie

De kinderen luisteren bij de klankmassage heel goed naar elkaar, met hun ogen dicht. Sommige kinderen gebruiken zachtjes hun stem bij het geven van de klankmassage. Ook kijken de kinderen die de massage geven naar elkaar en kopiëren ze elkaars bewegingen en geluiden.

Reflectie

De kinderen zijn al helemaal gewend aan het geven en krijgen van de klankmassage en vinden het erg leuk om te doen en fijn om te krijgen!

16

klankmassage

dag 07
21 maart 2013
Lydia geeft een klankmassage en kijkt om zich heen
Geconcentreerd spelen en luisteren naar de klankmassage
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.